JARDUERA EKONOMIKOA. MERKATU EKONOMIA

noviembre 16, 2010

Klasean gai honen eskema egin behar izan duzue. Batzuek ondo, beste batzuek ez duzue hain ondo egin, eskema egitea erreza ez delako. Esan nizuen bezala, hitzen ekonomia eta argitasuna izan behar dira eskema baten  bi ezaugarri garrantzitsuenetakoak.   Horrela izanda, erreza da nahi dugun informazioaren alde inportanteena berrikustea, eta ikasteko momentuan ezinbesteko baliabidea izan daiteke birpasatzeko.

Hurrengo linkean gaiaren alde bat eskeman duzue. Hurrengo aukeratan hau ez da gertatuko, zeren eta espero da zuek ondo egiten jakin dezazuela.


SISTEMA EKONOMIKOA

noviembre 3, 2010

Sistema Ekonomikoa. Beste kontzeptu arraroa. Zer “demontres” da hori?

Liburuan esaten da hiritarrok ditugun premiak asetzeko eragile ekonomikoek, hau da,  produkzio arduradunak, enpresek; familiek, kontsumo unitateak; eta estatuak ondasunen produkzioa eta zerbitzuak antolatzen dutela .

Gizarte guztietan ez da modu berean ekonomia antolatzen. Orain badakigu ekonomia baliabideen, ondasunen eta zerbitzuen produkzioa- eta banaketarekin zer ikusirik duena dela. Kuban, adibidez, Estatuak antolatzen du dena:  baliabideen eta ondasunen produkzioa edo lorpena kontrolatzen; zerbitzuak eta gizarteak behar dituen premia guztien banaketaz arduratzen. Hori da Sistema Sozialista edo Komunista. Sistema honetan merkatuak, hau da eskaintza eta eskaria, ez du prezioak finkatzen  Estatuak baizik , eta ekonomiaren funtsa ez da etekinak lortzea baizik eta hiritarren beharrak asetuta egotea. Produkzio baliabideak  (kapitala, lurra, fabrikak) estatuak kontrolatzen ditu eta publikoak dira.

Sistema kapitalistan, alderantziz, merkatua da , gehien batean , prezioak antolatzen duena eskaintza eta eskariaren  legearen arabera.  Eskariaren arabera arintzen edo moteltzen da produkzioa; hiritarren beharren arabera antolatzen dira zerbitzuak eta ondasunen banaketa; eskaintzaren arabera kontsumoa alda daiteke eta prezioak eskaintza eta eskariaren arteko orekaren ondorioz eta sistemak maneiatzen duen teknologiaren arabera finkatzen dira.

Kapitalismoa enpresa pribatuetan eta kapitalen pilaketan, irabaziak handitzeko asmoz, oinarritzen da. Lehia librea izan behar da eta lan merkatuan erlazioak soldata eta kontratuaren bitartez antolatzen dira.

Orduan esan daiteke   sistema ekonomikoa produkzioa, banaketa eta kontsumoa gizarte baten onurarako antolatzen duen mekanismoa dela.

Noski, sistema ekonomikoa batean gero badaude beste faktor asko eragin eta garrantzia ikaragaria dutela: sistema politikoa, teknologia, finantza sistema, botere taldeak, e.a.

———————————————————————————————-

Nahi baduzu zerbait desberdina irakurri hurrengo linkean duzu artikulo on bat kapitalismoari buruz, baina erderaz:

http://www.laguia2000.com/el-mundo/el-capitalismo


EKONOMIA, DIRUA, INFLAZIOA, AKZIOAK,….

noviembre 2, 2010

Uf, zein gai zaila hasi garen! esango duzue seguraski. Zenbat kontzeptu berri eta ulergaitza. Honetaz telekomunikabideetan  etengabe entzuten da eta ia inoiz ulertzen da zer gertatzen den, ala badakite ekonomilariek krisi ekonomikoa hau konpontzen?

Ez izutu, krisia ez dugu konponduko, baina gauza batzuk oinarrizko moduan ulertu bai.

Klasean ematen diren azalpenak osatzeko, bila ezazu  hurrengo kontzeptuei buruzko informazio pixka bat eta, zure definizio-zerrenda joango zara egiten. Hau jakina baduzu askoz errezagoa izango zaizu gainerako gauzak ulertzea.

 * EKONOMIA. hitz  hau “bestia negra” da. Badakigu zuentzat ekonomia dirua dela baina, beti ez da egon dirurik, orduan, dirua esistitzen ez zenean, ez zegoen ekonomiarik?
EKONOMIAREN FUNTSA
Hurrengoan, ekonomiaren definizio batzuk  aurkituko duzu, gehien gustatzen zaizuna edo hobeto ulertzen duzuna hartu edo zure definizio propioa egin.
http://www.promonegocios.net/economia/definicion-economia.html
 
* DIRUA
  
Zer da dirua?  Estatuek egin dezakete nahi duten diru kantitatea? horrela izango balitz, zergatik hainbeste momentu larri ekonomian? Ematen du  ez dela hain erreza.
Pentsatu behar duzu dirua esistitu baino lehen ekonomia ere zegoela. Pertsonek  bere premiak asetzeko, hau da janaria, arropa, etxea, e.a. lortzeko lan egiten eta truke ekonomia egiten zuten  gauzeei, bere garrantziaren arabera, balore bat ematen, adibidez:  zapata pare bat oilo batengatik, demagun.
Dirua zer den azaltzeko ipuin bat
Orain, imajina ezazu truke ekonomia egiten zuen herri bat. Han bizi da  Txomin, baserritarra, eta   egun batean zapata pare bat behar du, orduan  zapatagilearengana joaten da.  Zapatariak zapata parearen truke oilazko bat eskatzen dio. Txominek zapatariari   horrela dio: ” beitu, momentu honetan ez dut eskura oilazkorik, baina oilo arraultz askorekin ditut eta hurrengo hilabeteetan emango dizut oilazkoa”.  Zapatariak sinesten dio, Txomin pertsona fidagarria da eta, baina ez ahazteko eskatzen dio paper sinatuta  esanez oilazko batengatik balio duela.  Hurrengo astean zapatariak irina  behar du eta errotariarengana joaten da, baina errotariak esaten dio zapatak ez dituela behar eta ea zer eman diezaioke irina sakuren truke.  Orduan zapatariak oilazkoren papera  gogoratzen du eta azaltzen dio errotariari norena den. Errotaria oso pozik, oilazkoa asko gustatzen zaiolako eta Txomin baserritar ona eta zintzo da eta, hartzen dio papera. Horrela, paper hori, oilazko batengatik balio zuena, joaten da eskuz esku pasatzen. Baina egun batean Txomiren baserrian sute bat sortzen da eta dena galtzen du. Hurrengo egunean paper hori ez du inork hartu nahi guztiek dakitelako paper hutsa dela eta  ez dagoela oilazkorik.
Txominek sinatu zuen paperak dirua bezala funtzionatu zuen. Atzean bazegoen ondasun edo balio zehatz bat, denok ezagutzen zutena. Baina oilazko  hori desagertu ostean paper horrek ez zuen ezer ere balio eta papera besterik ez zen. Gure gizartean gauza bera gertatzen da. Estatuek merkatuan jartzen duten dirua, uztezko balio baten ikurra eta kontu unitatea da. Ezin dute herri batean dagoen aberastasuna baino diru gehiago egin, bestela diru horrek ez du atzean izango balorik  eta fenomeno horri inflazioa deritzo. Ulertu duzu ipuina? guztiz erreala da eta.
Beitu, orain Estatu Batuetan diru gehiago jarriko dute merkatuan, Erreserba Federalaren presidenteak horrela esan du, hori egin ahal izateko Zor Publikoa aterako dute, baina, errentagarritasun negatiboarekin!! inoiz ikusitakoa. Argi dago, estatua, sistema produktiboa eta ekonomia osoa ahula badago, eta ateratzen badute diru gehiago diru horrek balio gutxiago izango duela, horregatik dolarraren debaluazioa ere iragarri dute.  DIRUA
 
 Diruaren historia
 
 Orrialde honetan diruaren historia aurkituko duzu

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero

                                                                                                 

  * AKZIOA

Akzio bat sozietate anonimo baten kapitalaren zati bat da.  Sozietate horren pertsona batek duen alde bat errepresentatzen du.

Inbertsio bezala errenta aldakorra suposatzen du zeren eta ez du bueltatzeko finkatutako baliorik baizik eta enpresaren martxaren arabera joango baita.

* ZOR PUBLIKOA 

 •Por deuda pública se entiende al conjunto de
deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otro país. Constituye una forma de obtener recursos financieros por el estado o cualquier poder público materializada normalmente mediante emisiones de títulos de valores. Es además un instrumento que usan los Estados para resolver el problema de la falta puntual de dinero, por ejemplo:
•Cuando se necesita un mínimo de tesorería (dinero en caja) para afrontar los pagos más inmediatos.
•Cuando se necesita financiar operaciones a medio y largo plazo, fundamentalmente inversiones, obras publicas: carreteras, ferrocarril, puertos, etc.
•Existen distintas formas de financiar un déficit, al menos en el corto plazo. La más importante es el endeudamiento interno. En este caso, la Tesoro Público emite bonos que son adquiridos por agentes privados, no por el banco central. Esta forma de endeudamiento permite al gobierno sostener un déficit sin disminuir sus reservas ni aumentar la oferta monetaria.
 
 
Inflazioa ekonomia batean ondasun eta zerbitzuen prezioak modu orokor eta jarraian igotzen direnean ematen da
 
  Hiru inflazio mota bereiz daitezke: eskariarena, kostuena eta egiturazkoa.

 1. Eskariaren inflazioa
Ekonomia jakin batean, agente ekonomikoek ekonomia horren produkzio gaitasunaren gainetik gastatzen dutenean gertatzen da. Hau da, sozietate horrek produzitzen duen aberastasuna baino gehiago gastatzen denean (kreditoa erabiltzen).

2. Kostuen inflazioa

Prezioak igo daitezke ere enpresek jasaten dituzten kostuak handitzen badira. Enpresak bere kostu igoera preziotara transmititzen du.

Adibidez: petroleoaren prezioaren igoerak inflazioa sortzen du garraioaren bidez produktu guztietara transmititzen delako.

3. Egituraz ko inflazioa
Egiturazko inflazioa merkatu egitura akastunak sortzen du. Hauek eskaintza eskariaren jokua oztopatzen dutelako eta hauen eraginez inflazioa sortzen da.

Adibidez: monopolioaren kasuan, Iberdrolak argindarraren prezioa igotzea erabakitzen badu, inflazioan eragiten ari da.

  •  BURTSA

Antolatutako merkatua non errenta aldakorraren tituluak negoziatzen diren lekua.  Gehienetan errenta tinkoa ere negoziatzen da eta beste aktibo batzuk.

 

  • SOLDATA

 Langile batek, denbora bat pasa ostean, bere lana egiteagatik enpresario batengandik kobratzen diona. Soldata kontratupean finkatzen da normalean.

Soldatak esanahi oso ezberdinak ditu langilearentzat edo enpresarioarentzat. Azken honentzat bere produktuen kostuaren alde bat suposatzen du, saiatu da ahalik eta gutxien ordaintzen. Bestaldetik langialearentzat eraman ahal duen bizimaila suposatzen du eta saiatuko da ahalik eta gehien irabaztea. Hori dela eta konfliktoak  ekiditzeko negoziazio kolektiboa erabiltzen da eta horren bitartez langileak eta enpresarioak soldatak negozioatzen eta finkatzen dituzte.