BIZTANLERIARI BURUZKO AZTERKETA PRESTATZEKO DOKUMENTUAK

enero 28, 2013

Biztanleria gaiaren barruan hurrengo froga praktikoak sartzen dira:

Populazio banaketa espazioan

  

Espainiako populazioaren mugimendu naturalak eta bere adierazleak

Haurren heriotza tasaren bilakaera

Bizi itxaropenaren bilakaera

Adierazle demografikoen banaketa espazioan

 

Migrazioa Europara

Saldo migratorioak probintziaka